Dedoles Kleingeld


Wie kann ich helfen?

Sadenia stromčekov, na ktoré svojím nákupom prispievate sa konajú pravidelne.
O tom, ako sa darí Dedoles lesom si môžete prečítať na stránkach:
www.dedoles.de/dedoles-pflanzt-einen-wald-an-2018
www.dedoles.de/dedoles-pflanzt-einen-wald-an-2019-1.